Privacy Policy

1. ACHTERGROND

Wanneer je persoonlijke data deelt met Aesy Liften B.V. (“Cibes” of het “Bedrijf”). moet dit altijd vertrouwd voelen Deze privacy policy beschrijft de manier waarop Cibes ervoor zorgt dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving. Uw recht op privacy en uw vertrouwen is belangrijk voor ons.

In deze privacy policy beschrijven we hoe Cibes uw persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt wanneer u klant bent, solliciteert naar een baan, onze website bezoekt (www.aesyliften.nl), onze applicatie gebruikt, of wanneer u een bedrijf vertegenwoordigt die een klant, potentiële klant, distributeur of partner van Cibes is. Deze privacy policy beschrijft ook uw rechten en hoe u dergelijke rechten kunt uitoefenen.

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot Cibes’ privacy policy neem dan contact op met het bedrijf door een email te versturen naar [email protected]

2. controller

Aesy Liften B.V., registratienummer van het bedrijf: 09148874, Mercurion 30, 6903 PZ, Zevenaar, Nederland, is de controller met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en is verantwoordelijk voor het correct en veilig verwerken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving. U vindt de contactinformatie van het bedrijf in het gedeelte “Contact” hieronder.

Cibes heeft een groep personen aangesteld die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, met de verantwoordelijkheid de verwerking van persoonlijke gegevens door Cibes te controleren en ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsgroep via het e-mailadres [email protected]

3. Welke persoonlijke gegevens verwerkt cibes?

Persoonlijke gegevens bevatten alle vormen van informatie die, direct of indirect, kunnen worden gebruikt om een fysiek persoon te identificeren. Uw persoonlijke gegevens is informatie over u. Voorbeeld van persoonlijke gegevens zijn namen, contactgegevens, foto’s van u en IP-adressen.

Verwerken betekent alle acties die met uw persoonlijke gegevens worden verricht, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, verwerken en overdragen van persoonlijke gegevens.

Klanten (particuliere klanten of eenmanszaken):
Cibes verzamelt en slaat de volgende informatie over u als klant op:

 • Persoonlijke en contactinformatie, zoals naam, persoonlijk identificatienummer of bedrijfsregistratienummer, postcode, telefoonnummer, emailadres, titel etc.
 • Informatie die u aan Cibes verstrekt via email, via activiteiten op social media of via andere communicatiekanalen.
 • Informatie uit klantenonderzoeken en klant evaluaties
 • Betalings- en aankoopgeschiedenis
 • Betalingsinformatie, zoals bankgegevens, rekeningnummer, IBAN, SWIFT etc.
 • Login en andere toegangsrechten, zoals gebruikersnaam en wachtwoord voor het bestelsysteem van Cibes
 • Informatie ten behoeve van het kunnen verlenen van garantie
 • Informatie die u verstrekt tijdens service of klantondersteuning
 • Indien van toepassing, in verband met bedrijfsevenementen en vergaderingen; voedsel voorkeuren, allergieën en/of een handicap.
 • Indien van toepassing, gegevens van beveiligingscamera’s geïnstalleerd rondom en in eigendom van Cibes.
Bedrijfsvertegenwoordigers voor klanten en partners
Cibes verzamelt en slaat de volgende gegevens over u als vertegenwoordiger voor een bedrijf / organisatie op:

 • Persoonlijke en contactinformatie, zoals naam, (post)adres, telefoonnummer, emailadres, titel, functie, werkgever etc.
 • Informatie die u aan Cibes verstrekt via email, door activiteiten op social media of via andere communicatiekanalen.
 • Login en andere toegangsrechten, zoals gebruikersnaam en wachtwoord voor het bestelsysteem van Cibes
 • Indien van toepassing, geboortedatum, nationaliteit, foto en ID.
 • Indien van toepassing, in verband met bedrijfsevenementen en vergaderingen; voedsel voorkeuren, allergieën en/of handicap.
 • Indien van toepassing, gegevens van beveiligingscamera’s geïnstalleerd rondom en in eigendom van Cibes.

In de meeste gevallen worden de gegevens van het bedrijf/organisatie die u vertegenwoordigt verzameld, maar in sommige gevallen rechtstreeks van u. Bijvoorbeeld via emailcorrespondentie of andere communicatie, in verband met het bijwonen van bedrijfsevenementen of vergaderingen en wanneer u actief bent op social media. Cibes kan ook persoonlijke gegevens van u verzamelen via een ander Cibes Lift Group bedrijf of andere partners van Cibes. Bovendien gebruikt het bedrijf, indien nodig, externe informatiediensten om aanvullende informatie te verzamelen zoals titel en contactgegevens.

Potentiële klanten en vertegenwoordigers voor potentiële klanten:
Cibes verzamelt en slaat de volgende informatie op over u als potentiële klant of als vertegenwoordiger van een bedrijf/organisatie die potentieel klant is:

 • Persoonlijke en contactinformatie, zoals naam, (post)adres, telefoonnummer, emailadres, titel, functie, werkgever etc.
Bezoekers van de website van Aesy Liften en gebruikers van de applicatie:
Cibes verzamelt de volgende informatie over u als websitebezoeker en gebruiker van onze applicatie:

 • Technische informatie, zoals IP-adres, MAC-adres, URL, unieke device ID, netwerk- en computerprestaties, browsertype,, taal- en identificatie-instellingen, algemene geografische locatie, besturingssyteem en andere gegevens van cookies.
Recruitment (sollicitanten):
Cibes verzamelt de volgende informatie over u die van toepassing is op functies binnen het bedrijf:

 • Persoonlijke en contactinformatie, zoals naam, (post)adres, emailadres, telefoonnummer, titel, functie, werkgever etc.
 • Persoonlijke gegevens van CV en begeleidende brief.
 • Indien van toepassing, een profiel foto.
 • Andere persoonlijke gegevens die u ons tijdens het wervingsproces verstrekt
 • Indien van toepassing, bijvoorbeeld bij een bezoek aan Aesy Liften, gegevens van beveiligingscamera’s geïnstalleerd rondom en in eigendom van Cibes.

Uw persoonlijke gegevens worden rechtstreeks van u of van het wervingsbureau verzameld.

 

4. verwerking van uw persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, de juridische basis die we hebben voor elke verwerking en voor hoe lang wij uw persoonlijke gegevens opslaan, worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Cibes bewaart uw persoonlijke gegevens niet voor een langere periode dan nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te bereiken, of zolang Cibes verplicht is uw persoonlijke gegevens op te slaan in overeenstemming met de wet, of om de wettelijke belangen van Cibes te beschermen, bijvoorbeeld als er een juridisch proces is. Uw persoonlijke gegevens zullen daarna verwijderd worden. Voor meer informatie raadpleeg onderstaande tabel of neem contact op met Cibes. Contactinformatie vindt u in het gedeelte “Contact” hieronder.

Klanten (particuliere klanten en eenmanszaken):
Doel Juridische basis Opslagperiode
Om uw klantenrelatie met Cibes te kunnen beheren en om contact te houden voor levering van producten en diensten, het uitvoeren van diensten aan bestaande producten van Cibes.

Persoonlijk identificatienummer wordt alleen opgeslagen voor de juiste identificatie.

Om de overeenkomst met de klant na te komen. De data zal worden opgeslagen voor zolang de klantrelatie voortduurt of enige verplichting bestaat vanuit de overeenkomst(en).
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals veiligheidseisen en boekhoudvereisten. De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen door het bedrijf. Sommige persoonlijke gegevens zullen, met het oog op naleving van de wetgeving, gedurende zeven jaar worden opgeslagen, gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar waarop het boekjaar waartoe de gegevens behoren, is geëindigd.

De gegevens worden alleen opgeslagen zolang Cibes wettelijk verplicht is uw persoonlijke gegevens op te slaan.

Om marketing en communicatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te sturen, uitnodigingen voor evenementen en vergaderingen etc. De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Cibes, om haar producten te verkopen aan klanten legitiem belang). De gegevens worden opgeslagen zolang er een zakelijke relatie is of totdat u zich afmeldt.
Voor klantonderzoeken en andere marktonderzoeken met betrekking tot de producten van Cibes en de aankoopervaring van de klant mogelijk. De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Cibes om haar producten, marketing en handelsmerken te evalueren en ontwikkelen. De data zal worden opgeslagen voor zolang de klantrelatie voortduurt of enige verplichting bestaat vanuit de overeenkomst(en).
Klanten in staat stellen om hun betalingen te verrichten en om de aankoopgeschiedenis te analyseren om klanten zo de juiste producten en marketing te bieden, en om de prestaties, verkoopvaardigheden en ontwikkeling van de Cibes  verkopers te verbeteren. Om aan de overeenkomst aan de klant te voldoen.

De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van Cibes om zijn bedrijf en zijn producten aan de klanten te verkopen, met betrekking tot de aankoopgeschiedenis van klanten, en om de prestaties van de Cibes verkoper te ontwikkelen (legitieme interesse)

De data zal worden opgeslagen voor zolang de klantrelatie voortduurt of enige verplichting bestaat vanuit de overeenkomst(en).
Om klanten in staat te stellen hun betalingen te doen na de aanschaf van producten en diensten van Cibes. Om de overeenkomst aan de klant na te komen. De data zal worden opgeslagen voor zolang de klantrelatie voortduurt of enige verplichting bestaat vanuit de overeenkomst(en).
Om de levering van de klant in het bestelsysteem te volgen en met de klant te communiceren over levering van de producten etc. Om de overeenkomst aan de klant na te komen. De data zal worden opgeslagen voor zolang de klantrelatie voortduurt of enige verplichting bestaat vanuit de overeenkomst(en).
Om klachten en garantiekwesties van klanten af te handelen. Om klanten relevante service en ondersteuning te bieden. Om de overeenkomst aan de klant na te komen.

De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van Cibes om haar klanten correcte en gevraagde service en ondersteuning te bieden (legitiem belang)

De data zal worden opgeslagen voor zolang de klantrelatie voortduurt of enige verplichting bestaat vanuit de overeenkomst(en).
Om inbraken in de gebouwen van Cibes te voorkomen en te onderzoeken. De verwerking is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Cibes om in geval van criminele activiteiten een goed onderzoek in te stellen naar inbraak of andere situaties om zo de veiligheid van werknemers en bezoekers te kunnen garanderen (legitiem belang). Foto’s en video’s van beveiligingscamera’s worden maximaal een maand opgeslagen en worden vervolgens verwijderd.
Bedrijfsvertegenwoordigers voor klanten en partners:
Doel Juridische basis Opslagperiode
Om de klantrelatie te beheren en contact te houden met een vertegenwoordiger voor het bedrijf met betrekking tot de levering van de producten, de uitvoering van diensten etc. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of partner die u vertegenwoordigt.

De verwerking is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Cibes bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant of partner en voor het beheren van de relatie tussen u, of het bedrijf/organisatie die vertegenwoordigt en Cibes (legitiem belang).

Zolang er een zakelijke relatie is met het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

De contactgegevens van een bedrijfsvertegenwoordiger worden opgeslagen gedurende de periode dat het noodzakelijk is om de relatie met het bedrijf te onderhouden. De gegevens zullen worden verwijderd nadat Cibes ervan op de hoogte is gesteld dat de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn of wanneer de vertegenwoordiger hierom vraagt.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals veiligheidseisen en boekhoudvereisten. De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen. Sommige persoonlijke gegeven worden, met de doelstelling de boekhoudwetgeving na te leven, gedurende zeven jaar bewaard, gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het boekjaar waartoe de gegeven behoren, werd beëindigd.
Marketing en communicatie mogelijk maken met betrekking tot handelsmerken en producten van Cibes, om marketinguitingen, uitnodigingen voor evenementen en vergaderingen etc. te verzenden De verwerking is noodzakelijk voor legitieme belangen van Cibes, om haar producten te verkopen aan het bedrijf dat u vertegenwoordigt (legitiem belang). De gegevens worden opgeslagen zolang er een zakelijke relatie is of totdat u zich afmeldt.
Om de bestellingen in het bestelsysteem te volgen en om te communiceren met de klant over de levering van producten etc. De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van de overeenkomst met de klant of partner die u vertegenwoordigt. Zolang we een zakelijke relatie hebben met u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt.
Potentiële klanten en vertegenwoordigers voor potentiële klanten:
Doel Juridische basis Opslagperiode
Marketing en communicatie mogelijk maken met betrekking tot handelsmerken en producten van Cibes, om marketinguitingen, uitnodigingen voor evenementen en vergaderingen etc. te verzenden De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Cibes, om haar producten te verkopen aan een potentiele klant of het bedrijf dat u vertegenwoordigt (legitiem belang). De gegevens worden maximaal een maand bewaard. De gegevens kunnen gedurende een langere periode worden opgeslagen als er een klantenrelatie ontstaat.
Website en applicatie bezoekers:
Doel Juridische basis Opslagperiode
Om de functionaliteit van de website en applicatie te kunnen waarborgen.

Om de website van Aesy Liften te ontwikkelen en deze gebruiksvriendelijker te maken op basis van gebruik van onze website (www.aesyliften.nl)

De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het bedrijf om haar website te verbeteren, vereenvoudigen en ontwikkelen, en om met het doel meer klanten en partners aan te trekken, evenals het publiceren van informatie over de voortgang en productontwikkeling van Cibes (legitiem belang). Uw IP-adres wordt opgeslagen gedurende de periode dat onze applicatie is geïnstalleerd.

Sessies cookies worden zolang als de browser open is bewaard. Andere cookies worden maximaal 24 maanden bewaard.

Recruitment (sollicitanten):
Doel Juridische basis Opslagperiode
Om personeelswerving in staat te stellen, om te bepalen wie het meest geschikt is voor de functie en om ervoor te zorgen dat de person in kwestie over de juiste competenties beschikt. De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het bedrijf om het juiste personeel in dienst te nemen en om ervoor te zorgen dat competente personen voor het bedrijf werken (legitiem belang) Cibes bewaart uw gegevens met betrekking tot het wervingsproces gedurende een jaar, na de laatste activiteit.

 

5. HOE BESCHERMD CIBES UW GEGEVENS?

Wij gebruiken een reeks technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, gegevensverlies, wijzigingen of verwijdering in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dergelijke acties bevatten, maar zijn niet beperkt tot, fysieke besturingssystemen, codering, toegangsbeperkingen, beveiligingsbeleid etc.

6. oVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR EEN DERDE PARTIJ

Cibes zal geen persoonlijke gegevens verstrekken aan een derde partij, tenzij het bedrijf hiertoe verplicht is door wettelijke verplichtingen of om aan de overeenkomst aan u of haar partners te voldoen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan een derde partij worden verkocht voor marketing doeleinden. De onderstaande tabel bevat situaties waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een derde partij.

Derde partij Reden van overdracht van persoonlijke gegevens naar een derde partij
Andere bedrijven binnen de Cibes Lift Group Belangrijke functies zoals, maar niet beperkt tot, IT, visumbeheer en marketing worden gezamenlijk beheerd binnen de Cibes Lift Group, wat betekent dat persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen binnen de groep.
Leveranciers van cloudservices Cibes slaat informatie op in cloud services, waardoor persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan leveranciers van dergelijke services.
Leveranciers, distributeurs, installatiebedrijven en andere partners Cibes kan uw persoonlijke gegevens overdragen aan leveranciers, distributeurs, installatiebedrijven en andere partners. Dergelijke overdracht zal alleen plaats vinden als de leveranciers, verkopers, installatiebedrijven of partners van Cibes uw persoonlijke gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Autoriteiten Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan autoriteiten (ook aan buitenlandse autoriteiten) wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bedrijfsoverdracht Mocht Cibes van plan zijn om het bedrijf of een deel van het bedrijf over te dragen aan een potentiële koper, dan kunnen persoonlijke gegevens worden bekend gemaakt aan de potentiële koper.

Cibes streeft ernaar uw persoonlijke gegevens te verwerken binnen de EU/EEA. Cibes zal uw persoonlijke gegevens niet naar een land buiten de EU/EEA overdragen, tenzij hieronder vermeld. Als persoonlijke gegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU/EER, zal Cibes maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven en een overdracht naar een land buiten de EU/EEA mogelijk is.

Cibes gebruikt softwareleveranciers voor productontwikkeling en voor de interne organisatie, leveranciers van marketingdiensten en cloudservices, zoals Google en Amazon, met servers in de VS. Vanwege Cibes gebruik van de diensten en software kunnen uw persoonlijke gegevens worden overdragen naar de VS. De persoonlijke gegevens die Cibes verzameld doordat u de website gebruikt kunnen worden overgedragen aan de VS, via Google Analytics, Google Adwords en Mouseflow. Cibes  heeft ervoor gezorgd dat uw rechten worden beschermd in geval van overdracht van persoonlijke gegevens naar de VS door de naleving door de bovengenoemde leveranciers van het EU-VS-privacyschild. Meer informatie is beschikbaar op www.privacyshield.gov

7. Social MEdia

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden verwerkt op social media, via bijvoorbeeld Facebook, Instagram en LinkedIn, verwijzen we naar het privacybeleid van desbetreffend kanaal voor informatie over hoe dergelijke bedrijven persoonsgegevens verwerken. Het doel van Cibes om persoonlijke gegevens op social media te verwerken, is om potentiële klanten en partners is staat te stellen contact op te nemen via social media. Dit is bedoeld om bij te dragen aan een goede relatie tussen Cibes en haar klanten en partners en om de klantenservice via verschillende kanalen eenvoudig toegankelijk te maken. De verwerking is noodzakelijk voor het legitieme belang van Cibes om haar handelsmerk en haar producten aan klanten, potentiële klanten en partners te verkopen (legitiem belang).

8. Uw rechten

Ondanks het feit dat Cibes de verwerker is van de gegevens, heeft u, ten alle tijden, het recht kosteloos een uittreksel van uw verwerkte persoonsgegevens, de doeleinde voor dergelijke verwerking, de bronnen van de persoonlijke gegevens en informatie over de ontvangers (indien aanwezig) te ontvangen.

U hebt het recht om in dit uittreksel op de hoogte te worden gebracht van de verwachte periode gedurende welke de gegevens worden bewaard of de criteria die deze periode bepalen. Het verzoek voor dit uittreksel, moet schriftelijk worden ingediend en naar Cibes worden verzonden met behulp van de contactgegevens hieronder beschreven in de rubriek “Contact”.

U hebt recht op gegevensportabiliteit, d.w.z. een recht om onder bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, toegankelijk en machinaal leesbaar bestand, welke kan worden overgedragen aan een andere gebruiker of gegevensverwerker.

Cibes zal, zowel op verzoek alsook op eigen initiatief, data die incompleet, incorrect of misleidend is corrigeren, anonimiseren, verwijderen of aanvullen. In bepaalde situaties, heeft Cibes de verplichting om uw persoonlijke  data te verwerken en bewaren, zelfs indien u verzoekt deze te verwijderen..

Onder bepaalde omstandigheden heft u het recht tot het opleggen van restricties op het verwerken van uw persoonlijke data, bijvoorbeeld indien u de accuraatheid van de data of de accuraatheid of rechtsgeldigheid van de verwerking ervan ter discussie komen te staan, of in die gevallen waarin de omstandigheden zoals vastgelegd in de hiervoor toepasselijke data bescherming regelgeving van toepassing zouden zijn.

Indien u het recht uit een hierboven omschreven situatie zou willen uitvoeren of een vraag hebben over de verwerking van persoonlijke data door Cibes of deze privacy policy, neem dan gerust contact op met Cibes.

Als u ontevreden bent over ons proces van uw persoonlijke data bescherming, laat ons dit dan weten. Uw integriteit is voor ons belangrijk en wij zullen er altijd naar streven om deze zo goed als mogelijk te beschermen op een relevante en veilige wijze. Mocht Cibes in uw ogen toch falen in deze ambitie, heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Cookies

Cibes gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om bepaalde functionaliteiten van de website www.aesyliften.nl te activeren en om de website te verbeteren door onder andere een betere en persoonlijkere service. De informatie wordt opgeslagen als een bestand met encrypted login-data. Deze informatie wordt gebruikt voor het automatisch vastleggen van geschiedenis en om voorkeuren vast te leggen na uw bezoek aan onze website.

10. Door- en Verwijzingen naar andere websites

Op de verschillende Cibes websites, waaronder www.aesyliften.nl, kunnen er verwijzingen bestaan naar externe websites waarover Cibes geen controle heeft. Deze websites zijn geen onderdeel van deze privacy policy en Cibes is expliciet niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

11. contact

Als u nog vragen heft over het Cibes proces inzake persoonlijke data of als u uw rechten wenst uit te oefenen binnen deze privacy policy kunt u contact opnemen met Cibes via [email protected] of per brief gericht aan Aesy Liften B.V., Mercurion 30, 6903PZ, Zevenaar, Nederland.

12. Veranderingen aan deze privacy policy

Cibes behoudt zich de rechten voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Indien wijzigingen plaatsvinden zullen deze op deze website gepubliceerd worden inclusief een ingangsdatum. Daarnaast zal Cibes haar uiterste best doen om haar klanten en partners op de beste wijze te informeren over deze wijzigingen.

Blijf op de hoogte

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen?

Meld u dan nu aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief